Test sonuçlarınızı anlamak

Yaptırdığınız tüm testlerin sonuçları size özeldir ve anlamadığınız veya daha ayrıntılı olarak açıklanmasını istediğiniz bir şey varsa her zaman doktorunuzla veya sağlık ekibinizden başka biriyle konuşmalısınız.

Aşağıda, hastalığınıza tanı konulması veya uzun dönem izlenmesi için kullanılabilecek bazı kan testleri sonuçları ve diğer değerlendirmeleri yorumlamaya yönelik genel bir kılavuz yer almaktadır.

Akromegalinin tedavisi

Akromegalide tedavi seçenekleri cerrahi, farmakolojik tedavi, radyoterapi ve hedefleri ile ilgili içerikleri okuyun.

Büyüme hormonu ve IGF-1

Büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1), bir litre kan başına mikrogram (μg/L) olarak ölçülür. IGF-1, ayrıca litre başına nanomol (nmol/L) olarak da ölçülebilir. Bu, konsantrasyonun farklı bir şekilde ifade edilmesidir..

Normal büyüme hormonu düzeyi nedir?

Hormon kısa süreli atımlar şeklinde salgılandığından ve kan dolaşımında uzun süre kalmadığından normal büyüme hormonu düzeyini tanımlamak zordur. Bu nedenle rastgele bir büyüme hormonu düzeyi, bir kişinin akromegali hastası olup olmadığını ortaya çıkarmak için başvurulacak tek laboratuvar değeri olarak kullanılamaz.

Bir oral glukoz tolerans testi (OGTT), bir kişide aktif akromegalinin karakteristik bir özelliği olarak büyüme hormonunun aşırı üretilip üretilmediğine ilişkin daha iyi bilgi sağlayacaktır.
Bunun nedeni, hipofiz bezinin büyüme hormonunu normal şekilde salgılamasının kan dolaşımında yüksek miktarlarda bulunan glukoz tarafından baskılanmasıdır.
Test sırasında büyüme hormonunun baskılanması gereken farklı kesme noktaları vardır. Kritik kesme noktası, 1 μg/L’den yüksek düzeydeki büyüme hormonudur. Sağlık uzmanınızdan test sonucunu size açıklamasını isteyin.

Normal IGF-1 düzeyi nedir?

IGF-1 düzeyleri, kişinin yaşına ve cinsiyetine, ayrıca laboratuvarın kullandığı test kitine (tetkik adı verilir) bağlı olarak değişiklik gösterir.
En yüksek IGF-1 düzeyleri ergenlerde görülür ve 13 ila 15 yaşlarında en üst düzeye ulaşır. IGF-1 düzeyleri daha sonra azalır ve artan yaşla birlikte düşer.
Genellikle, laboratuvar, gerçek IGF-1 test sonucu ile birlikte testin kişinin cinsiyeti ve yaşına göre normal aralığını sunar.

Biyokimyasal kontrol nedir?

Akromegali tedavisinin amaçlarından biri, biyokimyasal kontrol veya biyokimyasal normalleşme sağlanmasıdır.
Bu, büyüme hormonu ve IGF-1 düzeylerinin normal aralıkta olacak şekilde azaltılması durumudur.

Bunun amacı, büyüme hormonu düzeylerinin 1,0 μg/L’nin altına düşürülmesidir, ancak uluslararası kılavuzlar ve yerel uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
IGF-1, kişinin cinsiyeti ve yaşına göre normal olan bir düzeye düşürülmelidir.

Kan şekeri (glukoz)

Diyabet gelişimi bakımında risk altındaysanız veya diyabet hastasıysanız, kanınızdaki glukoz miktarı rutin olarak izlenebilir. Bu, akromegali hastalarında görülebilen yaygın bir eşlik eden hastalıktır.

Kan glukozunuz üç şekilde ölçülebilir:

Açlık kan şekeri testi

Bu, kanınızdaki glukoz düzeyinin ölçüldüğü bir testtir. Bu testten birkaç saat önce veya gece boyunca hiçbir şey yememeli veya sudan başka hiçbir şey içmemeniz gerekir.

Sonuçlar, genellikle litre başına milimol (mmol/L) olarak verilir.

  • 3,6 ve 6,0 mmol/L arasındaki bir değer normal olarak değerlendirilir
  • 6,1 ve 6,9 mmol/L arasındaki değerler sınır kabul edilir ve açlık kan şekerinde bir bozulma olduğunu gösterir.
  • İki ayrı testte 7,0 mm/L veya üzerindeki değerler, diyabet göstergesidir

OGTT

Bu, büyüme hormonu baskılanmasını ölçmek için kullanılan aynı testtir. Bu test de vücudunuzun kan şekerini kandan hızlı şekilde atıp atamadığı hakkında bilgi sunar. Kan şekeri düzeyiniz, birkaç saat süreyle yemek yemeden tekrar ölçülür, glukoz içeceğini içmenizden 2 saat sonra yeniden ölçülür.

  • 2 saate 7,8 mmol/L’nin altındaki kan şekeri düzeyi, glukoz metabolizması veya toleransının normal olduğunu gösterir
  • 7,8 ve 11,0 mmol/L arasındaki bir değer, bozulmuş glukoz toleransı olduğunu gösterir
  • 11,1 mmol/L veya üzerindeki bir değer, kişinin büyük olasılıkla diyabet hastası olduğunu gösterir

HbA 1c test

HbA1c, veya glikozillenmiş hemoglobin, hemoglobinin glikolizlenme adı verilen bir plazma glukozuna maruz kalması sonucunda oluşan kırmızı kan pigmenti hemoglobinin bir alt tipidir.
Bu test, son 6-8 haftalık dönemde ortalama plazma glukozu konsantrasyonu hakkında bilgi verir. Kırmızı kan hücrelerinin ömrü ortalama 6-8 haftadır.
HbA1c, kan glukozu kontrollerine ilişkin doğru bir tablo elde etmek için genellikle diyabetli hastalarda ölçülür.
Sonuçlar, yüzde olarak veya mol başına milimol (mmol/mol) cinsinden bir rakam olarak yazılabilir. Bir diyabet hastasında %6,5 veya altındaki veya 48 mmol/mol altındaki bir değer, Avrupa kılavuzlarına göre hedef olarak kabul edilir.

Kan basıncı

Kan basıncı sonuçları, milimetre cıva veya mmHg olarak verilir. Genellikle biri diğerinin üzerine yazılmış veya biri diğerinden önce verilen iki rakam vardır..

Üstteki veya ilk (verilen örnekte <120) rakam, kanın kalpten pompalanıp kan dolaşımına karıştığında en yüksek basınç ölçümünü verir. Buna sistolik kan basıncı adı verilir.
Alttaki veya ikinci rakam (verilen örnekte <80 mmHg), kalp atışları arasında kalp dinlenirken atardamarlardaki basınç ölçümüdür. Buna diyastolik kan basıncı adı verilir.
Herhangi bir hastalığı bulunmayan çoğu genç kişide sistolik kan basıncı 120 mmHg’den azıdr ve diyastolik kan basıncı ise 80 mmHg’den azdır.
Akromegali ile ilişkilendirilen yaygın bir eşlik eden hastalık olan yüksek tansiyon, kan basıncı değeri 140 mmHg’ye veya daha yüksek bir değere ve 90 mmHg’ye veya daha yüksek bir değere yükseldiğinde ortaya çıkar.

Vücut kitle indeksi.

Doktorunuz, vücut kitle indeksinizi veya VKİ hesaplamak için boyunuzu ve kilonuzu kullanabilir.

Bir kişinin vücut ağırlığının normal, normalin üstünde veya altında olma durumuna ilişkin yaklaşık bir ölçümdür.
Ancak, akromegali hastalarının vücutlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle VKİ bu hastaların vücut ağırlığına ilişkin daha az güvenilir bir gösterge olabilir.

Bu sayfayı daha sonra başvurmak üzere kaydedin

Rating: 1.8/5. From 12 votes.
Please wait...

Akromegali hakkında

bilgi alın

Hipofiz bezi tümörü tarafından salgılanan aşırı büyüme hormonunun bu yavaş gelişen hastalığa nasıl yol açtığı, akromegalinin erken semptomları ve belirtileri dahil olmak üzere akromegali hakkında bilgi edinin.

Akromegali hakkında

bilgi alın

Hipofiz bezi tümörü tarafından salgılanan aşırı büyüme hormonunun bu yavaş gelişen hastalığa nasıl yol açtığı, akromegalinin erken semptomları ve belirtileri dahil olmak üzere akromegali hakkında bilgi edinin.

Keşfedin :

Akromegali hakkında daha fazla bilgi edinin

Akromegali tanısı

Akromegaliye nasıl tanı konulduğunu ve sağlık uzmanlarının akromegali semptomlarını değerlendirmek için kullanabileceği testleri öğrenin

Akromegali tedavisi

Ameliyat, ilaçlar ve radyoterapi ve tedavinin amaçları dahil olmak üzere akromegali tedavi seçenekleri hakkında bilgi alın

Akromegali SSS

Akromegali hastalarının sorduğu bazı ortak sorulara cevapları okuyun ve dinleyin

Akromegali – Bilgi ve destek ana sayfası


Sağlık hizmetleri tavsiyesine ihtiyacınız varsa veya akromegali tedavisi veya yan etkilerine ilişkin kaygılarınız varsa bir sağlık profesyoneline danışın. Burada verilen bilgiler profesyonel sağlık hizmeti tavsiyelerinin yerini tutmaz. Web sitesinde kullanılan isimler gerçek hasta isimleri değildir. Hakkımızda daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.