Sözlük

a 

 • Abdomen 

Göğüs ve pelvis (leğen kemiği) arasındaki mide veya karın bölgesi. 

 • Açlık 

Yemek yememe durumu. Bazen büyüme hormonu düzeylerinizin ölçülmesi için yapılacak bir kan testinden önce gereklidir.  

 • Adenom 

Glandüler dokuda iyi huylu (kanserli olmayan) tümör. Glandüler, salgı bezi veya salgı bezi ile ilgili anlamına gelir. 

 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH) 

Böbreküstü bezlerini uyaran hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormon. 

 • Agonist 

Başka bir etkin maddenin çalışmasını uyaran bir etkin madde. 

 • Ağrı uzmanı 

Ağrısı olan hastalarda ağrı yönetimi konusunda özel eğitim almış sağlık uzmanıdır. 

 • AH 

Aile Hekimi. Birinci basamak doktoru olarak da bilinir. 

 • Akromegali 

Vücutta aşırı miktarda bulunan büyüme hormonundan kaynaklanan bir hormon veya endokrin bozukluğu. Diğer semptomlar ve belirtilerin yanı sıra kaba veya çıkıntılı yüz hatları, ellerde ve ayaklarda büyüme ile karakterizedir. 

 • Anestezi uzmanı 

Anestezi ve ağrı kesici ilaçlar uygulayan sağlık uzmanı. 

 • Antagonist 

Başka bir etkin maddenin çalışmasını engelleyen bir etkin madde. 

 • Antidiüretik hormon 

Vücut sıvısı miktarının ve bileşiminin uygunluğunun sağlanması için böbrekler tarafından su atılımını düzenleyen, hipofiz bezinde depolanan ve buradan salgılanan bir hormondur. ADH ve vazopressin olarak da bilinir. 

 • Apne 

Özellikle uyku esnasında solunumun kesilmesi (durması) durumudur. 

 • Atardamarlar 

Kanı kalpten vücudun diğer tüm bölümlerine taşıyan önemli kan damarlarıdır. 

 • Ateroskleroz 

Büyük kan damarlarının (atardamarlar) bir hastalığı. Kandaki yağların atardamarların duvarlarında birikerek plak adı verilen bölgeler oluşturması ile karakterizedir. Bu plaklar büyüyebilir ve atardamarları tıkayarak kanın serbest şekilde akmasını önler ve kalp krizine veya inmeye neden olabilir. 

 • Ayak uzmanı 

Ayak sorunlarının önlenmesi, tanısı ve tedavisine yardımcı olan bir ayak hastalıkları uzmanı gibi bir sağlık uzmanı. 

 

 • b 

 • Baş ağrısı uzmanı 

Bağ ağrılarının yönetilmesi konusunda özel eğitim almış sağlık uzmanı. 

 • Birinci basamak tedavi 

Bir kişinin aldığı birinci basamak tedavidir; örneğin, kişinin her zamanki doktoru veya hemşiresi veya diğer bir birinci basamak doktordan (uzman olmayan) aldığı bakımdır. 

 • BT veya BAT taraması 

Vücudun içini gösteren bir çeşit röntgen. BT’nin açılımı, Bilgisayarlı Tomografidir. Bu test BAT (Bilgisayarlı Aksiyal Tomografi) taraması olarak da adlandırılır. Bu tarama, vücudun iç organlarının ayrıntılı görüntülerini bir bilgisayar ekranında gösterir. Bu görüntüler, vücudun kesitleridir (dilimler). 

 • Beyin cerrahı 

Beyni ve sinir sistemini etkileyen hastalıkları olan kişileri tedavi eden uzman cerrah. 

 • Böbreküstü bezleri 

Böbreklerin hemen üstünde bulunan bezlerdir. Bu bezler hipofiz bezi tarafından uyarıldığında (adrenokortikotropik hormonu aracılığıyla), kortizol  

 • Büyüme hormonu (BH) 

Hipofiz bezi tarafından üretilen, çocuklarda büyümeyi düzenleyen ve çocuklarda ve yetişkinlerde vücuttaki protein, şeker ve yağ yıkımını etkileyen bir hormondur. Aşırı düzeyde büyüme hormonu, çocuklarda ve adolesanlarda jigantizme ve yetişkinlerde akromegaliye neden olur.  

 • Büyüme hormonu reseptör antagonistleri 

Büyüme hormonunun vücut üzerinde normal etkilerini göstermesini engelleyen ve akromegali tedavisinde kullanılabilen bir ilaç. 

ve aldosteron hormonlarını üretir.  

 • d 

 • Debulking 

Ameliyat sırasında tümörün mümkün olduğunca büyük bir bölümünün çıkarılmasıdır. 

 • Derin subkutan enjeksiyon 

Deri altında derine yapılan enjeksiyon. Bir sağlık uzmanı, bu tür bir enjeksiyon yaptığında, deri gerilmeli ve iğne deriye 90° açıyla, hızlı şekilde ve tamamıyla batırılmalıdır. 

 • Diş Hekimi 

Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi eden ve ağız hijyeni konusunda tavsiyede bulunan sağlık uzmanı. 

 • Diyabet 

Kan dolaşımındaki aşırı miktarda şekerin neden olduğu bir hastalık. Bu hastalık, vücut ihtiyaç duyduğundan daha az insülin ürettiğinde veya kullandığında ortaya çıkar. İnsülin, vücudun enerji üretiminde şeker kullanmasına yardımcı olması için gerekli hormondur. Kandaki aşırı şeker miktarı kontrol edilmezse, şeker yüksek miktarda su ile birlikte idrara karışarak aşırı susamaya ve idrara çıkma sıklığının artmasına neden olur. 

 • Dopamin agonisti 

Sinir sinyallerinin iletilmesine yardımcı olan ve prolaktin (normal hopifiz bezi tarafından üretilen bir hormon) ve akromegalide büyüme hormonunun salgılanmasını baskılayan, beyinde bulunan doğal bir etkin maddenin (dopamin) işlevini kopyalayan bir bileşiktir. 

 • e 

 • Endokrin 

Kan dolaşımına hormon veya diğer etkin maddeleri salgılayan bezlerle ilgili. 

 • Endokrin bezleri 

Hormonları üreten ve salgılayan salgı bezleri. 

 • Endokrin hemşiresi 

Akromegali gibi endokrin bozuklukları olan hastaları tedavi eden uzman bir hemşiredir ve genellikle birinci basamak ve ikinci basamak tedavi arasında bir köprü görevi üstlenir. 

 • Endokrinolog 

Vücuttaki hormon ve endokrin dengesizliklerinden kaynaklanan hastalıkların tanısı ve tedavisinde uzman doktor. 

 • Endokrinoloji 

Endokrin bezleri ve hormonların fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı. 

 • g 

 • Gastroenterolog 

Yemek borusu (özofagus), karın, ve bağırsak dahil olmak üzere mide-bağırsak kanalı (sindirim sistemi) bozukluklarının tanısı ve tedavisinde uzman doktor. 

 • Salgı bezi 

Salgı bezi, kan dolaşımına (endokrin bezleri tarafından) veya vücudun boşlukları içine veya dış yüzeyine (ekzokrin bezleri tarafından) salgılanan bir veya daha fazla etkin madde üreten bir organdır. 

 • h 

 • Hemşire 

Hastalara genel hemşirelik bakımı sağlamak üzere eğitim almış sağlık uzmanı. 

 • Hidrokortizon 

İlaç olarak verilen kortizol hormonuna verilen ad. Bazen akromegali ameliyatından sonra testler böbrek üstü bezlerinin normal çalıştığını doğrulayana kadar hastaya önlem olarak verilir. 

 • Hipertansiyon 

Yüksek kan basıncı. 

 • Hipotalamus 

Hipofiz bezinden hormonların salgılanmasını düzenleyen, hipofiz bezinin hemen üzerinde bulunan beynin bir bölümü. 

 • Hipopitüitarizm 

Normal hipofiz bezi tarafından üretilen bir veya birden fazla hormon eksikliği. 

 • Hipofiz bezi 

Hormon salgılayan çok sayıda bezin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan, beynin tabanında yer alan bir endokrin bezdir. 

 • Hormon 

Bir salgı bezinde üretilen, kan dolaşımına katılan ve vücudun diğer bölümlerindeki değişiklikleri tetikleyen bir kimyasal madde veya habercidir. 

 • Hormonal 

Hormonlarla ilgili.

 • i 

 • İkinci Basamak Tedavi 

Endokrinolog gibi bir uzman doktor veya başka bir sağlık uzmanı tarafından uygulanan tedavi  

 • İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) 

İnsülin benzeri büyüme faktörleri, yumuşak doku, kıkırdak, kemik, kas ve yağ dokularında tipik büyüme hormonu yanıtlarını düzenleyen, çoğunlukla karaciğer ve pek çok diğer doku tarafından üretilen doğal olarak oluşan hormonlardır. IGF-1, kanda ölçülebilen ve vücuttaki anormal düzeyde düşük veya yüksek büyüme hormonu miktarı için bir tarama testi olarak kullanılabilen bir örnektir. 

 • İntramusküler enjeksiyon 

Kas içine yapılan enjeksiyon. 

 • İntravenöz 

Damar içi. 

 • İyi huylu 

Kanserli olmayan. 

j 

 • Jigantizm (dev hastalığı) 

Jigantizm, çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde aşırı büyüme veya uzama olduğunda ortaya çıkar. Vücutta büyüme hormonunun aşırı miktarda salgılanmasından kaynaklanır. 

k 

 • Kardiyolog 

Kalp ve damar sistemi (kardiyovasküler sistem) hastalıklarının tanısı ve tedavisinde uzman doktor 

 • Kardiyomiyopati 

Kalp (kardiyo) kası (miyo) hastalığı (pati). 

 • Karpal tünel sendromu 

Bileğin ‘doku tünelinde’ aşırı sıvı toplanmasından kaynaklanan ve medyan sinir üzerinde baskıya yol açan parmaklarda karıncalanma veya ağrı. 

 • Kolesterol 

Kanda bulunan bir yağ türü. Kanda kolestrol düzeyinin yüksekliği kalp hastalığı ile ilişkilidir. 

 • Kronik 

Uzun süre boyunca devam eden. 

 • Kolon 

Kalın bağırsak. 

 • Kortizol 

Böbreküstü bezi korteksi tarafından salgılanan bir hormon. Pek çok önemli görevinin yanı sıra, proteinler, karbonhidratlar ve yağların normal yıkımı için gereklidir. Ayrıca kan basıncı ve kardiyovasküler fonksiyonun sürdürülmesine yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin inflamatuvar yanıtlarını düzenler. Buna ek olarak, vücuttaki kortizol düzeyleri uyku düzenini ve ruh halini etkiler.  

 • m 

 • Makroadenom 

Yaklaşık 1 cm veya daha büyük iyi huylu (kanserli olmayan) bir tümördür. 

 • Mikroadenom 

1 cm’den küçük veya büyük iyi huylu (kanserli olmayan) bir tümördür. 

 • MRG 

Manyetik rezonans görüntüleme. Normal ve hastalıklı dokuyu saptamak için kullanılan bir görüntü oluşturmak için manyetik bir alan, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanır. Manyetik rezonans tomografisi veya MRT, bu görüntüleme tekniğinin daha az sıklıkla kullanılan adıdır. 

 • o 

 • Oftalmolog 

Oftalmolog, göz ve görme bozuklukları olan hastaları tedavi eden uzman tıp doktorudur. 

 • Optik kiazma 

Gözden gelen sinirlerin (optik sinirler) kısmen kesiştiği beynin bölümü. Hipofiz bezinin hemen üstünde bulunur ve bu nedenle büyüyen bir hipofiz bezi tümörünün baskısına maruz kalabilir. 

 • Optometrist 

Optometrist, göz bozukluklarının tedavisinde uzmanlaşmış sağık uzmanıdır. Eğitim düzeyleri ve tanı koyabilecekleri ve tedavi edebilecekleri görme bozuklukları açısından oftalmologlardan farklıdırlar. 

 • Oral glukoz tolerans testi (OGTT) 

Büyüme hormonunu ve açlıktan sonra bir miktar glukoz yutulmasına karşı vücudun kan şekeri yanıtını ölçen bir testtir.  

 • Ortodontist 

Ortodontistler, yüz ve dişlerdeki bozuklukların tanısı ve tedavisinde uzman diş hekimleridir. 

 • ö 

 • Östrojen 

Kadınlarda yumurtalıklar tarafından üretilen bir hormon. Östrojen, üreme döngüsünü düzenler ve vücudu gebelik için hazırlar. 

 • p 

 • Plazma 

Kanın saman rengindeki sıvı kısmı. 

 • Prognoz 

Bir hastalığın olası nedeni ve sonucu hakkında tıbbi tahmin. 

 • r 

 • Radyolog 

Radyo dalgaları kullanarak (örn. bir MRG veya BT veya BAT tarayıcı ile) insan vücudunun içinin görüntülerini çekme konusunda uzmanlaşmış sağlık uzmanıdır. 

 • Radyoterapi Uzmanı 

Hastaları tedavi etmek için radyasyon kullanma konusunda uzmanlaşmış sağlık uzmanı. 

 • Romatoloji uzmanı 

Kemik ve eklem hastalıklarının tanısı ve tedavisi konusunda uzman doktor. 

 • s 

 • Somatostatin 

Hipotalamus (beynin bir bölümü) tarafından üretilen doğal bir hormon. Özellikle büyüme hormonu olmak üzere hormonların ve diğer vücut kimyasallarının salgılanmasını engeller. 

 • Somatostatin analogları 

Somatostatine çok benzeyen ve akromegalinin tedavisinde kullanılan sentetik (insan yapımı) ilaçlar. 

 • Subkutan enjeksiyon 

Deri altına yapılan enjeksiyon. 

 • t 

 • Testosteron 

Erkeklerde çoğunlukla testisler tarafından üretilen bir hormon. 

 • Tiroid bezi 

Hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormon tarafından stimüle edildiğinde tiroksin üreten, boynun tabanında bulunan bir salgı bezi. 

 • Tiroksin 

Enerji üretimi düzeyini (metabolizma hızı) düzenleyen ve çocuklarda normal büyüme için gerekli olan tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormon. 

 

 • Tümör 

Anormal bir grup hücrenin neden olduğu şişme. 

 

 • u 

 • Uyku uzmanı 

Uyku apnesi gibi uykuyla ilgili hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda özel eğitim almış sağlık uzmanı. 

 • v 

 • VKİ 

Vücut kütle indeksi. Bir kişinin vücut ağırlığının normal, normalin üstünde veya altında olma durumunu ölçer. Kişinin boyunun metre ve kilosunun kilogram cinsinden ölçülmesini temel alır. Genellikle kullanılan bir ölçümdür, ancak akromegali hastalarında akromegali hastası olmayan kişilere göre daha az güvenilirdir. 

Acromunity – akromegali bilgi ve destek ana sayfası

© GEN İLAÇ 2018 | Sözlük | Şartlar ve koşullar


Sağlık hizmetleri tavsiyesine ihtiyacınız varsa veya akromegali tedavisi veya yan etkilerine ilişkin kaygılarınız varsa bir sağlık profesyoneline danışın. Burada verilen bilgiler profesyonel sağlık hizmeti tavsiyelerinin yerini tutmaz. Web sitesinde kullanılan isimler gerçek hasta isimleri değildir. Hakkımızda daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.