Prognoz

Home » Glossary Item » Prognoz

Prognoz

Posted on

Prognoz
Bir hastalığın olası nedeni ve sonucu hakkında tıbbi tahmin.