insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1)

Home » Glossary Item » insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1)

insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1)

Posted on

İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1)
İnsülin benzeri büyüme faktörleri, yumuşak doku, kıkırdak, kemik, kas ve yağ dokularında tipik büyüme hormonu tepkilerini düzenleyen, çoğunlukla karaciğer ve pek çok diğer doku tarafından üretilen doğal olarak oluşan hormonlardır. IGF-1, kanda ölçülebilen ve vücuttaki anormal düzeyde düşük veya yüksek büyüme hormonu miktarı için bir tarama testi olarak kullanılabilen bir örnektir.