endokrin hemşiresinin

Home » Glossary Item » endokrin hemşiresinin

endokrin hemşiresinin

Posted on

Endokrin hemşiresi
Akromegali gibi endokrin bozuklukları olan hastaları tedavi eden uzman bir hemşiredir ve genellikle birinci basamak ve ikinci basamak tedavi arasında bir köprü görevi üstlenir.