bezidir

Home » Glossary Item » bezidir

bezidir

Posted on

Endokrin Bezleri
Hormonları üreten ve salgılayan salgı bezleri.